101 vragen om u voor te bereiden op het laten schrijven uw levensverhaal

Achtergrond

Voordat uw leven begon waren uw ouders, misschien broers en zussen en andere familieleden daar al een tijdje mee bezig. Welke familieverhalen zijn de moeite waard voor uw levensverhaal?

 

 1. Omschrijf uw vader.
 2. Omschrijf uw moeder
 3. Hadden zij reeds kinderen?
 4. Hoe oud waren zij toen u geboren werd?
 5. Hoe zagen hun leefomstandigheden eruit?
 6. Wat voor werk deed uw vader?
 7. Wat voor werk (of andere activiteiten) deed uw moeder?
 8. Welke verdere bijzonderheden kunt u vertellen over hun families?

 

Verhalen over uw leven tussen 0 en 4 jaar

De kans is klein dat u zelf (veel) herinneringen heeft uit deze periode. Uw babytijd kent u waarschijnlijk vooral uit de verhalen en van de foto’s. Welke zijn leuk voor uw levensverhaal?  

 1. Wat weet u over uw geboorte?
 2. Wat voor een soort baby was u? (huilerig, vrolijk, goede of slechte slaper)
 3. Ging het ouderschap uw ouders gemakkelijk af?
 4. Hoe was de verdeling van de zorg?
 5. Waren er bijzonderheden tijdens uw eerste vier jaar?
Baby op de weegschaal bij het consultatieburo voor zuigelingenzorg (1960)

Herinneringen aan uw leven tussen 4 en 12 jaar

Uit deze periode zult u ongetwijfeld een aantal herinneringen hebben. U ging voor het eerst naar school. U ging spelen met buurkinderen of vriendjes en vriendinnetjes van school. U kreeg straf van uw ouders? Welke gebeurtenissen hebben indruk op u gemaakt?

 

 1. Hebben er grote veranderingen plaatsgevonden tijdens deze levensfase?
 2. Was uw jonge kindertijd gelukkig?
 3. Hoe was de relatie tussen u en uw ouders?
 4. Hoe was de relatie met uw broers en zussen?
 5. Hoe was het contact met uw grootouders?
 6. Wie speelden er nog meer een belangrijke rol in uw leven?
 7. Hoe zag uw huis eruit? (meerdere huizen beschrijven als u verhuisd bent)
 8. Hoe zag een doordeweekse dag bij u thuis eruit?
 9. Wat deed u in de weekenden?
 10. Hoe bracht u uw vakanties door?
 11. Waar had u problemen mee vroeger? (moeilijkheden school, ruzie met ouders, pesten, gezondheid)
 12. Wanneer kreeg u straf van uw ouders?
 13. Waar was u als kind trots op?
 14. Hoe zou u uzelf als kind omschrijven?
 15. Wat kunt u herinneren van uw uw eerste schooldag?
 16. Wat voor soort leerling was u op de lagere school?
 17. Wie waren uw vriendjes / vriendinnetjes?
 18. Wat waren uw favoriete bezigheden?
 19. Had u huisdieren?
 20. Wat voor rol speelde geloof in uw leven?
 21. Was er muziek in huis? Welke?
 22. Wat voor eten at u vroeger thuis?
 23. Wat waren uw hobby’s?
 24. Welke gebeurtenis heeft de meeste impact gemaakt in deze periode?

 

Verhalen uit uw tienertijd (12 – 18 jaar)

Voor de meeste mensen een vormende periode. Een tijd waarin u veel dingen voor de eerste keer hebt meegemaakt, waarin u veel dingen heeft geleerd en waarin u relaties bent aangegaan voor de rest van uw leven. Beantwoord de vragen met uw levensverhaal in het achterhoofd. De dingen die u niet relevant vindt hoeft u niet op te schrijven.

 

 1. Hebben er grote veranderingen plaatsgevonden tijdens deze levensfase?
 2. Naar wat voor een school ging u?
 3. Hoe vond u het om naar school te gaan?
 4. Hoe besteedde u uw tijd na school?
 5. Hoe was de relatie met uw ouders?
 6. Hoe was de relatie met uw broers en zussen?
 7. Speelde sport een belangrijke rol in uw leven?
 8. Speelde muziek een belangrijke rol in uw leven?
 9. Wie waren uw vrienden en vriendinnen en wat voor types waren het?
 10. Wat waren uw hobby’s?
 11. Waar was u trots op?
 12. Hoe was uw eerste verliefdheid? (of eentje die u zich kunt herinneren)
 13. Wanneer was uw eerste zoen?
 14. Wie was uw eerste vriendje of vriendinnetje en hoe was dat?
 15. Wat voor leerling was u op de middelbare school?
 16. Omschrijf uzelf als tiener.
 17. Wat voor een bijbanen had u naast school?
 18. Kreeg u zakgeld van uw ouders?
 19. Hoe was de eerste vakantie zonder uw ouders?
 20. Wat waren problemen waar u tegenaan liep in deze periode?
 21. Waar bent u het meest trots op?
 22. Wat waren uw dromen voor de toekomst?
 23. Wie waren uw idolen / rolmodellen?
 24. Welke gebeurtenis heeft de meeste impact gemaakt in deze periode?

 

Uw belevenissen als jongvolwassene (18-24 jaar)

Voor velen een overgangsfase. U hebt het ouderlijk huis verlaten. U bent gaan werken of gaan studeren of beiden. U hebt misschien uw partner in deze fase ontmoet? U heeft zich in deze fase voorbereid op het volwassen op een volwassen leven. Beantwoordt alle vragen die u relevant lijken voor uw levensverhaal.

 

 1. Op welke leeftijd ging u het huis uit?
 2. Waar woonde u?
 3. Had u een vaste relatie en hoe zag die eruit?
 4. Wie waren uw vrienden en wat deed u samen?
 5. Wat waren andere belangrijke relaties voor u?
 6. Wat waren thema’s waar u mee worstelde?
 7. Welke opleiding heeft u gedaan?
 8. Wat voor werk deed u?
 9. Wat deed u graag in uw vrije tijd?
 10. Hoe zou u uzelf in een paar woorden omschrijven?
 11. Waar ging u heen op vakantie en wat voor vakanties waren dat?

Kinderen met feestneuzen. Koninginnedag 1963 Amsterdam.

 

Uw volwassen leven (24 – 65 jaar)

De langste periode in deze vragenlijst. Zie de vragen als inspiratie en beantwoord de vragen die voor u relevant zijn. Bedenk bij ieder antwoord of u het in uw levensverhaal zou willen terug lezen. Mocht u zich belangrijke zaken herinneren die niet passen bij de vragen, schrijf deze dan op bij vraag 25.

 

 1. Bent u getrouwd en hoe zou uw huwelijk omschrijven?
 2. Heeft u kinderen gekregen?
 3. Hoe verliepen de zwangerschappen en bevallingen?
 4. Hoe zou u uzelf als ouder omschrijven?
 5. Hoe zou u uw kinderen omschrijven?
 6. Hoe was de relatie tussen uw kinderen onderling?
 7. Heeft u problemen met uw kinderen gehad?
 8. Waar heeft u in uw volwassen leven gewoond?
 9. Hoe zag uw carrière eruit?
 10. Hoe belangrijk was werk voor u?
 11. Wat waren uw hobby’s?
 12. Wie waren uw vrienden en hoe bracht u tijd met ze door?
 13. Welke rol speelde uw familie?
 14. Hoe zou u uw leefmilieu omschrijven?
 15. Welke rol speelde geloof in uw leven?
 16. Wat voor rol heeft geld in uw leven gespeeld?
 17. Wat is uw politieke oriëntatie? Was u politiek actief?
 18. Heeft u vrijwilligerswerk gedaan?
 19. Heeft u zich ingezet voor maatschappelijke thema’s?
 20. Welke bijzondere reizen heeft u gemaakt?
 21. Heeft u gezondheidsproblemen gehad?
 22. Welke ingrijpende gebeurtenissen hebben zich voorgedaan in uw leven?
 23. Wanneer hebben uw kinderen het huis verlaten?
 24. Hoe was het voor u toen belangrijke mensen in uw leven kwamen te overlijden?
 25. Wat zijn belangrijke dingen die u geleerd heeft in uw volwassen leven?
 26. Zijn er nog belangrijke herinneringen aan deze periode die u nergens heeft op kunnen schrijven?

Dolle Mina's vieren het één-jarig bestaan.
Dolle Mina's vieren het één-jarig bestaan.

De herfst van uw leven (65 plus)

De herfst van het leven zeggen sommigen, maar misschien is het voor u wel zomer of lente? Uw levensverhaal gaat net zo goed over het nu als over het verleden. Hoe brengt u het liefste uw tijd door? Hoe heeft het leven u gevormd en welke inzichten heeft u opgedaan?

 

 1. Hoe vond u het om met pensioen te gaan?
 2. Heeft u veel contact met uw kinderen?
 3. Heeft u kleinkinderen gekregen en hoe is de relatie met uw kleinkinderen?
 4. Bent u trots op uw kinderen en kleinkinderen?
 5. Maakt u zich zorgen om uw kleinkinderen?
 6. Hoe besteedt u het liefste uw tijd?
 7. Wat zijn de moeilijkheden waar u tegenaan loopt?
 8. Heeft u gezondheidsproblemen?
 9. Hoe ziet uw sociale leven eruit?
 10. Zijn er belangrijke zaken verandert in uw leven?
 11. Welke inzichten heeft het leven u gegeven?

 

Ter inspiratie een greep uit maatschappelijke gebeurtenissen. Welke hebben impact op u gehad en hoe?

 

 1. Tweede Wereldoorlog
 2. Koude Oorlog
 3. Watersnoodramp
 4. Seksuele revolutie (naakt, anticonceptie, hippiebeweging)
 5. Woningnood
 6. Dekolonisatie
 7. Tweede feministische golf (Dolle Mina’s)
 8. Ontzuiling
 9. Bijlmerramp
 10. Legalisering abortus
 11. Legalisering euthanasie
 12. Wet openstelling huwelijk (homohuwelijk)
 13. Moord op Pim Fortuyn, Theo van Gogh

 

Belangrijkste onderdelen voor levensverhaal

 

 1. Wilt u de antwoorden markeren die het belangrijkste zijn voor uw levensverhaal.
 2. Kunt u een tijdlijn maken met de belangrijkste gebeurtenissen in uw leven.

 

Hulp nodig bij het schrijven van uw levensverhaal

Schakel een coach of een schrijver in!

Hulp bij het schrijven van uw levensverhaal is beschikbaar in 100 verschillende vormen (misschien iets minder). We kunnen u coachen bij het zelf schrijven van uw verhaal, we kunnen een kort verhaal schrijven of we kunnen alle archieven op zijn kop zetten en een meesterwerk voor u maken. U mag zelf kiezen! Hulp bij schrijven, laten schrijven, 5000 woorden, 50.000 woorden, het kan allemaal. Bel gerust (0645636768) zodat we iets passends kunnen vinden of kijk bij de mogelijkheden!

Share your thoughts